UNLOCKING THE FUTURE

Zameci promjene

Održiva poljoprivreda kao put prosperiteta za zapadni Balkan

Autori: Darko Znaor i Seth Landau

Svrha istraživanja Zameci promjene: održiva poljoprivreda za zapadni Balkan jest pokušaj da se procijeni ekološke i ekonomske posljedice prelaza na "održivu" poljoprivredu u četirima državama zapadnog Balkana: Bosni i Hercegovini (BiH), Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji. Ova studija, uz povezano istraživanje pod nazivom "Prosperitet drugim sredstvima – zeleni New Deal za zapadni Balkan", kooj je tema energetski sektor, ima za cilj pomoći donositeljima političkih odluka i drugim zainteresiranim stranama u državama zapadnog Balkana da razumiju potencijalne pozitivne učinke do kojih bi moglo dovesti osmišljavanje i ulaganje u održive strategije za sektore poljoprivrede i energetike.

Istraživanje je provedeno kako bi se ispitalo mnogostruke čimbenike koji sudjeluju u ocjenjivanju ekonomske uspješnosti poljoprivrede onkraj jednostavnih proračuna BDP-a. Ovo je pitanje od izrazite važnosti, budući da ljudi, poduzeća i vlade sve više shvaćaju da se ekonomski razvoj odvija u svijetu čije ekološke granice i granice prirodnih resursa djeluju na sve aspekte društva. Drukčiji model razvoja poljoprivrede je imperativ. Autori vjeruju kako ova regija ima veliku priliku da promijeni taj model – da se odmakne od poljoprivredne prakse čiji je utjecaj vrlo negativan, i krene prema poljoprivrednom sektoru koji je ekološki održiviji, a i stvara više radnih mjesta i stvarne vrijednosti.

Ovo istraživanje usvaja regionalan pristup uz diferenciranu analizu sukladno svakoj pojedinoj zemlji, zbog toga što su pitanja s kojima se svaka zemlja suočava u vezi s poljoprivredom često slična, te bi se programe za približavanje održivoj poljoprivredi moglo razvijati na regionalnom planu.

Istraživanje je organizirano u deset poglavlja:

Uvod raspravlja o važnim globalnim i lokalnim ekonomskim, društvenim i ekološkim pitanjima vezanim uz konvencionalne poljoprivredne postupke – uključujući pozitivne i negativne eksternalije. Također sadrži definiciju održive poljoprivrede koju će se koristiti u ovom istraživanju te razloge zašto je ta definicija odabrana – s fokusom na ekološku poljoprivredu. Najzad, sadrži odjeljak koji pruža osnovne podatke o stanju ekološke poljoprivrede u svakoj zemlji.

Drugo poglavlje, Postojeći poljoprivredni sistemi, programi i mjere na zapadnom Balkanu pruža kontekstualne informacije o okviru politike i institucionalnom okviru u svakoj od četiriju zemalja koje se ispitivalo.  Ovo poglavlje također ispituje razinu potpora za poljoprivredu u svakoj zemlji. Na kraju, ovo poglavlje ispituje karakteristike poljoprivrednog sektora svake zemlje u pogledu ljudskih kapaciteta, obrazovanja i širenja informacija.

Treće poglavlje, Okvir i metodologija istraživanja ispituje ciljeve i relevantnost ovog istraživanja, uključujući sažetak metodologije i korištenih standardnih indikatora. Ovo poglavlje također raspravlja o osnovnim pojmovima koji se nalaze u pozadini analize početnog stanja i triju različitih scenarija koje smo razvili.

Postavljanje scenarija: scenarij uobičajenog postupanja ispituje pretpostavke i razne druge aspekte scenarija Uobičajen način postupanja. Postavljanje scenarija EKO i EKO+: Potpun prelaz na ekološku poljoprivredu opisuje mogućnosti za ekološko poljodjelstvo i pretpostavke koje bi bile ključne za proračune djelovanja na standardne indikatore. Analiza početnog stanja raspravlja o rezultatima analize početnog stanja u pogledu statističkih indikatora vezanih uz status poljoprivrednog sektora 2009. u raznim zemljama – uključujući ekonomijske procjene uplivā, dok Rezultati razvojnih scenarija sadrži informacije o djelovanju različitih scenarija na standardne indikatore.

Osmo poglavlje, Diskusija o primijenjenoj metodologiji sadrži raspravu o raznim aspektima metodologije i o njihovom utjecaju na proračune, Sažetak ključnih nalaza i zaključci sadrži raspravu o ishodima procjene i implikacijama za programe i mjere te praksu u poljoprivredi u regiji. Konačno, Preporuke - put naprijed sadrži konkretne preporuke za donositelje političkih odluka, djelatnike i istraživače u poljoprivredi u regiji.