O projektu

Zemlje Zapadnog Balkana - Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska i Srbija u ovom projektu - pretrpile su višestruke nedavne krize, i većinom se još uvijek nisu oporavile. Ekonomska kriza pogotovo otkrila je brojne poveznice i međuovisnost između ekonomskog rasta i ograničenosti resursa. Ni javni ni privatni sektori u ovim zemljama nisu uspjeli pronaći ključ za oporavak, a kratkotrajne strategije neće biti dovoljne za dugoročni prosperitet. Cilj istraživačkog projekta Unlocking the Future je istražiti potencijal za dugoročne ekonomske i društvene koristi uvođenjem tzv. Green New Deal-a unutar regije - usmjerenje ka pravoj održivosti koja će promicati pravedan ekonomski rast uz zaštitu okoliša, i profiliranje regije kao snažne sile u novoj zelenoj ekonomiji.

Potencijale zelene transformacije Zapadnog Balkana projekt istražuje u dva strateška policy sektora - energetici i poljoprivredi, s osobitim fokusom na slijedeće tematske cjeline:

a) Tehnologija, infrastruktura i investicije
b) Dostupnost resursa
c) Politike u kratkom (2020) i dugom (2050) roku

Glavni autori

Darko Znaor

Glavni stručnjak za poljoprivredu

Aleksandar Kovačević

Glavni stručnjak za energetiku

Seth Landau

Urednik