ENERGIJA NADOHVAT RUKE

Zaključci i preporuke

Povećana energetska učinkovitost u zgradama smanjuje gospodarsku i energetsku ranjivost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. S njima povezane inovacije, tehnologije i usluge u građevini i energetici važni su pokretači zelenog lokalnog razvoja.

Finalna potrošnja energije u zgradarstvu iznosi preko 40 posto ukupne finalne potrošnje energije, što pred prostorne planere, arhitekte i druge inženjere stavlja velik izazov u osmišljavanju gradnje urbanih zona koje će imati minimalnu potrošnju energije. Lokalne jedinice bi trebale usvojiti takve građevinske programe i mjere koje će smanjiti emisiju CO2 kroz povećanje energetske učinkovitosti primjenom energetski učinkovitih materijala, proizvoda i usluga te kroz obvezni udio obnovljivih izvora energije prilikom gradnje. Građevinska pravila također mogu utjecati na politiku upravljanja otpadom na način da potiču razvoj građevinskog materijala koji proizvodi manje građevinskog otpada. Na taj način smanjit će se emisija CO2 iz zgrada prilikom grijanja i hlađenja, smanjit će se troškovi za energiju kod krajnjih potrošača, smanjit će se zagađenje zraka kroz nepotrebno korištenje električne i toplinske energije, što za posljedicu ima zdraviji život stanovnika.

Brojne postojeće zgrade javne i stambene namjene sastavom konstrukcije ne zadovoljavaju u pogledu prolaza topline i toplinskih gubitaka. Dugoročno gledano, s očekivanim poskupljenjem energenata, usklađivanjem zakonske regulative s europskom i uvođenjem propisa sa strožim kriterijima iz područja toplinske zaštite i uštede energije u zgradama, te razvojem svijesti o uštedi energije i zaštiti okoliša, povećanje energetske učinkovitosti kao i primjena obnovljivih izvora energije u zgradarstvu postaju ustaljena praksa u održavanju i obnovi postojećih zgrada, kao i u izgradnji novih.

Uštede u potrošnji energije od oko 50-80% kod kvalitetnih toplinskih rješenja nisu zanemarive te je stoga potrebno pokrenuti programe energetske obnove javnih i stambenih zgrade, ali i program poticanja rekonstrukcije i gradnje novih zgrada iznad propisanih uvjeta, po standardima pasivne i niskoenergetske gradnje na području lokalnih jedinica koji će omogućiti financiranje putem modela ESCO i modela javno-privatnog partnerstva. Ovakvi modeli su poznati i koriste se diljem europskih gradova.

Ostale preporuke za nacionalnu i lokalnu razinu potražite u samoj publikaciji