ENERGIJA NADOHVAT RUKE

Studije slučaja

Gradnja niskoenergetskih stanova A+ po POS modelu

Niskoenergetski stanovi zadovoljavaju potrebu stambenog zbrinjavanja posebice mlade obitelji, obitelji slabijeg materijalnog stanja te socijalno ugrožene populacije, koji se ističu kao glavni razvojni prioriteti, ali i izazovi. S ovim izazovom je u današnje doba suočeno preko 20% populacije u gradovima. Nedostatak adekvatnog stambenog prostora i razvojnih mogućnosti vezanih uz obrazovanje odrazio se na smanjenju broja stanovnika u desetogodišnjem razdoblju u većini gradova širom Hrvatske. Stoga gradovi svoj razvojni koncept moraju usmjeriti u ponudu visoke kvalitete življenja.

Izgradnja niskoenergetskih stanova po modelu društveno poticajne stanogradnje u sustavu POS-a započinje u partnerstvu lokalne samouprave, agencije za stambeno poticanu stanogradnju i privatnog sektora (izrađivača glavnog projekta i izvoditelja građevinskih radova). Cilj je izgraditi stambenu zgradu u kojoj je cijena stambenog prostora niža od 1.000,00 eura po m2 neto korisne površine, uz visoko postavljene ciljeve energetske učinkovitosti. Za uspješnu realizaciju ovog modela lokalna samouprava treba ukinuti komunalni doprinos prilikom ovakve gradnje te na taj način pomoći uspješnoj realizaciji. Također, lokalna samouprava osigurava budućim stanarima jamstvo za stambene kredite kod banaka, uzimajući u obzir financijske pokazatelje o nemogućnosti mladih kao i ostalih socijalno osjetljivih skupina građana da svojim sredstvima kupe odgovarajući stambeni prostor. Ovaj model partnerstva je pokazao da niskoenergetske zgrade ne moraju biti skuplje od tradicionalne gradnje i na taj način otklonio predrasudu o visokim početnim troškovima energetski učinkovite gradnje. 

hiz.jpg

Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji uređena je sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao I unapređenja graditeljstva. Javna sredstava podrazumijevaju financijska i druga sredstva koja za poticanje stanogradnje osiguravaju Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave. U skladu sa Zakonom nositelj investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama – APN, koja u obavljanju tih poslova posluje prema pravilima poslovanja neprofitnih organizacija, i to u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske. APN trenutno ima u pripremi 13 lokacija za izgradnju stambenih zgrada - s obzirom na potencijal uštede kroz gradnju niskoenergetskih stambenih zgrada i odnos troška gradnje koji je identičan, bila bi uistinu šteta kada se na tim lokacijama ne bi izgradilo niskoenergetske stambene zgrade.