UNLOCKING THE FUTURE

Energija nadohvat ruke

Studije slučaja - Hrvatska

Autori: Ana Pavičić-Kaselj, Robert Pašičko

Studija Energija nadohvat ruke daje prikaz razvoja energetske politike od 2009. godine do danas. Naglasak je stavljen na razvoj programa i mjera, strateških dokumenta i prakse u području korištenja obnovljivih izvora energije i poticanja poboljšanja energetske učinkovitosti. 

U prvom poglavlju je predstavljen zakonodavni okvir i obveze koje je Hrvatska kao buduća članica Europske unije morala usvojiti i prenijeti u nacionalno zakonodavstvo kako na području cjelokupne energetske politike tako i na području obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Dan je detaljan osvrt na trenutni status usvajanja i provedbe strateških dokumenta i akcijskih planova u kojima su postavljeni ciljevi za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost do 2020. godine. Također je dan i kritički osvrt na trenutnu operativnu provedbu akcijskih planova kojima su definirani načini provedbe pojedinačnih projekata na tom području, kako bi se dostiglo zadane ciljeve. Napravljen je pregled izazova i mogućnosti za financiranje obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti u novom programskom razdoblju EU 2014.-2020. Dan je prijedlog intervencija i mjera kako bi se što kvalitetnije uspostavilo strukture za korištenje pojedinih financijskih instrumenata. Poseban naglasak je stavljen na lokalnu razinu odnosno urbana područja.

U drugom poglavlju daje se pregled ekoloških, zdravstvenih i socijalnih aspekata energetske politike. Objašnjava se metodologiju vrednovanja djelovanja negativne uhodane energetske prakse na okoliš i zdravlje. Nadalje, predstavljeni su rezultati nedavno provedenog istraživanja o energetskom siromaštvu te je za kraj dan osvrt na viziju "zelene transformacije".

U trećem poglavlju prezentirane su studije slučaja kao primjeri dobre prakse u poticanju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije na lokalnom nivou. Prikazano je pet primjera dobre prakse, koji uključuju: društveno poticanu pasivnu stanogradnju, energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada u urbanim područjima, sunčeve toplinske sustave, energetske zadruge te kogeneracijska bioplinska postrojenja u javnim ustanovama.

Na kraju donosimo zaključke i specifične preporuke kako za nacionalnu tako i za lokalnu razinu kako bi se osiguralo preduvjete za pokretanje investicija u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije. 

Powerpoint prezentacija studije:

Icon Energija nadohvat ruke (1,8 MB)